PFL Zone Ural-Povolzhye

SportFootball
CountryRussia
GenderMale
Year2019/2020
#TeamMPWDLGPtsForm
1
Champions League (Promotion)
17
12
2
3
29:16
38
 • W
 • 1 : 0(Akron Togliatti - Volga Ulyanovsk)
  03/11/2019 12:00
 • W
 • 1 : 2(KamAZ - Akron Togliatti)
  26/10/2019 11:00
 • W
 • 3 : 0(Akron Togliatti - Tyumen)
  20/10/2019 12:00
 • W
 • 1 : 3(Lada Togliatti - Akron Togliatti)
  13/10/2019 13:00
 • W
 • 3 : 1(Akron Togliatti - FC Ufa II)
  06/10/2019 12:00
 • D
 • 1 : 1(Zvezda Perm - Akron Togliatti)
  29/09/2019 12:00
2
17
11
3
3
34:17
36
 • W
 • 2 : 1(FC Chelyabinsk - Zenit Izhevsk)
  03/11/2019 10:00
 • W
 • 0 : 1(Volga Ulyanovsk - FC Chelyabinsk)
  26/10/2019 10:00
 • W
 • 4 : 2(FC Chelyabinsk - KamAZ)
  20/10/2019 10:00
 • D
 • 0 : 0(Tyumen - FC Chelyabinsk)
  13/10/2019 10:00
 • W
 • 3 : 0(FC Chelyabinsk - Lada Togliatti)
  06/10/2019 10:00
 • L
 • 1 : 0(FC Ufa II - FC Chelyabinsk)
  30/09/2019 10:00
3
17
11
2
4
34:16
35
 • W
 • 4 : 1(Ural II - KamAZ)
  03/11/2019 12:00
 • W
 • 1 : 2(Tyumen - Ural II)
  26/10/2019 10:00
 • W
 • 4 : 0(Ural II - Lada Togliatti)
  20/10/2019 09:00
 • W
 • 1 : 2(FC Ufa II - Ural II)
  13/10/2019 10:00
 • W
 • 2 : 0(Ural II - Zvezda Perm)
  07/10/2019 09:00
 • W
 • 0 : 1(Lada SOK - Ural II)
  29/09/2019 11:00
4
17
10
2
5
37:23
32
 • L
 • 4 : 1(Ural II - KamAZ)
  03/11/2019 12:00
 • L
 • 1 : 2(KamAZ - Akron Togliatti)
  26/10/2019 11:00
 • L
 • 4 : 2(FC Chelyabinsk - KamAZ)
  20/10/2019 10:00
 • D
 • 0 : 0(KamAZ - Zenit Izhevsk)
  13/10/2019 11:00
 • W
 • 0 : 1(Volga Ulyanovsk - KamAZ)
  06/10/2019 10:00
 • L
 • 0 : 1(KamAZ - NoSta)
  30/09/2019 15:30
5
17
7
3
7
19:18
24
 • W
 • 1 : 0(Lada SOK - Tyumen)
  03/11/2019 10:00
 • W
 • 0 : 5(Lada Togliatti - Lada SOK)
  26/10/2019 11:00
 • D
 • 2 : 2(Lada SOK - FC Ufa II)
  20/10/2019 10:00
 • W
 • 1 : 3(Zvezda Perm - Lada SOK)
  13/10/2019 11:00
 • L
 • 1 : 0(NoSta - Lada SOK)
  06/10/2019 11:00
 • L
 • 0 : 1(Lada SOK - Ural II)
  29/09/2019 11:00
6
17
6
4
7
20:20
22
 • W
 • 5 : 2(Zvezda Perm - Lada Togliatti)
  03/11/2019 14:00
 • W
 • 1 : 2(FC Ufa II - Zvezda Perm)
  26/10/2019 10:00
 • W
 • 0 : 1(NoSta - Zvezda Perm)
  20/10/2019 11:00
 • L
 • 1 : 3(Zvezda Perm - Lada SOK)
  13/10/2019 11:00
 • L
 • 2 : 0(Ural II - Zvezda Perm)
  07/10/2019 09:00
 • D
 • 1 : 1(Zvezda Perm - Akron Togliatti)
  29/09/2019 12:00
7
17
6
4
7
23:26
22
 • W
 • 2 : 0(NoSta - FC Ufa II)
  03/11/2019 11:00
 • D
 • 3 : 3(Zenit Izhevsk - NoSta)
  26/10/2019 10:00
 • L
 • 0 : 1(NoSta - Zvezda Perm)
  20/10/2019 11:00
 • D
 • 2 : 2(Volga Ulyanovsk - NoSta)
  13/10/2019 10:00
 • W
 • 1 : 0(NoSta - Lada SOK)
  06/10/2019 11:00
 • W
 • 0 : 1(KamAZ - NoSta)
  30/09/2019 15:30
8
17
6
2
9
19:26
20
 • L
 • 1 : 0(Akron Togliatti - Volga Ulyanovsk)
  03/11/2019 12:00
 • L
 • 0 : 1(Volga Ulyanovsk - FC Chelyabinsk)
  26/10/2019 10:00
 • L
 • 0 : 2(Volga Ulyanovsk - Zenit Izhevsk)
  20/10/2019 10:00
 • D
 • 2 : 2(Volga Ulyanovsk - NoSta)
  13/10/2019 10:00
 • L
 • 0 : 1(Volga Ulyanovsk - KamAZ)
  06/10/2019 10:00
 • W
 • 0 : 1(Tyumen - Volga Ulyanovsk)
  29/09/2019 10:00
9
17
5
3
9
27:27
18
 • L
 • 2 : 1(FC Chelyabinsk - Zenit Izhevsk)
  03/11/2019 10:00
 • D
 • 3 : 3(Zenit Izhevsk - NoSta)
  26/10/2019 10:00
 • W
 • 0 : 2(Volga Ulyanovsk - Zenit Izhevsk)
  20/10/2019 10:00
 • D
 • 0 : 0(KamAZ - Zenit Izhevsk)
  13/10/2019 11:00
 • L
 • 0 : 1(Zenit Izhevsk - Tyumen)
  06/10/2019 11:00
 • W
 • 1 : 5(Lada Togliatti - Zenit Izhevsk)
  29/09/2019 11:00
10
17
7
5
5
25:21
14
 • L
 • 1 : 0(Lada SOK - Tyumen)
  03/11/2019 10:00
 • L
 • 1 : 2(Tyumen - Ural II)
  26/10/2019 10:00
 • L
 • 3 : 0(Akron Togliatti - Tyumen)
  20/10/2019 12:00
 • D
 • 0 : 0(Tyumen - FC Chelyabinsk)
  13/10/2019 10:00
 • W
 • 0 : 1(Zenit Izhevsk - Tyumen)
  06/10/2019 11:00
 • L
 • 0 : 1(Tyumen - Volga Ulyanovsk)
  29/09/2019 10:00
11
17
3
1
13
12:47
10
 • L
 • 5 : 2(Zvezda Perm - Lada Togliatti)
  03/11/2019 14:00
 • L
 • 0 : 5(Lada Togliatti - Lada SOK)
  26/10/2019 11:00
 • L
 • 4 : 0(Ural II - Lada Togliatti)
  20/10/2019 09:00
 • L
 • 1 : 3(Lada Togliatti - Akron Togliatti)
  13/10/2019 13:00
 • L
 • 3 : 0(FC Chelyabinsk - Lada Togliatti)
  06/10/2019 10:00
 • L
 • 1 : 5(Lada Togliatti - Zenit Izhevsk)
  29/09/2019 11:00
12
Relegation (Championship)
17
1
3
13
17:39
6
 • L
 • 2 : 0(NoSta - FC Ufa II)
  03/11/2019 11:00
 • L
 • 1 : 2(FC Ufa II - Zvezda Perm)
  26/10/2019 10:00
 • D
 • 2 : 2(Lada SOK - FC Ufa II)
  20/10/2019 10:00
 • L
 • 1 : 2(FC Ufa II - Ural II)
  13/10/2019 10:00
 • L
 • 3 : 1(Akron Togliatti - FC Ufa II)
  06/10/2019 12:00
 • W
 • 1 : 0(FC Ufa II - FC Chelyabinsk)
  30/09/2019 10:00
#TeamMPWDLGPtsForm
1
Champions League (Promotion)
7
6
1
0
16:6
19
 • W
 • 1 : 0(Akron Togliatti - Volga Ulyanovsk)
  03/11/2019 12:00
 • W
 • 3 : 0(Akron Togliatti - Tyumen)
  20/10/2019 12:00
 • W
 • 3 : 1(Akron Togliatti - FC Ufa II)
  06/10/2019 12:00
 • W
 • 1 : 0(Akron Togliatti - Ural II)
  21/09/2019 13:00
 • D
 • 4 : 4(Akron Togliatti - KamAZ)
  26/08/2019 15:00
 • W
 • 3 : 1(Akron Togliatti - Lada Togliatti)
  08/08/2019 15:00
2
8
6
1
1
17:8
19
 • W
 • 2 : 1(FC Chelyabinsk - Zenit Izhevsk)
  03/11/2019 10:00
 • W
 • 4 : 2(FC Chelyabinsk - KamAZ)
  20/10/2019 10:00
 • W
 • 3 : 0(FC Chelyabinsk - Lada Togliatti)
  06/10/2019 10:00
 • W
 • 3 : 1(FC Chelyabinsk - Lada SOK)
  21/09/2019 10:00
 • W
 • 1 : 0(FC Chelyabinsk - Akron Togliatti)
  11/09/2019 12:00
 • D
 • 2 : 2(FC Chelyabinsk - Volga Ulyanovsk)
  23/08/2019 13:00
3
9
7
1
1
25:9
22
 • W
 • 4 : 1(Ural II - KamAZ)
  03/11/2019 12:00
 • W
 • 4 : 0(Ural II - Lada Togliatti)
  20/10/2019 09:00
 • W
 • 2 : 0(Ural II - Zvezda Perm)
  07/10/2019 09:00
 • L
 • 3 : 4(Ural II - FC Chelyabinsk)
  16/09/2019 09:00
 • W
 • 3 : 0(Ural II - Volga Ulyanovsk)
  05/09/2019 09:00
 • D
 • 3 : 3(Ural II - Tyumen)
  23/08/2019 10:00
4
8
5
1
2
14:4
16
 • L
 • 1 : 2(KamAZ - Akron Togliatti)
  26/10/2019 11:00
 • D
 • 0 : 0(KamAZ - Zenit Izhevsk)
  13/10/2019 11:00
 • L
 • 0 : 1(KamAZ - NoSta)
  30/09/2019 15:30
 • W
 • 4 : 0(KamAZ - Lada Togliatti)
  20/09/2019 15:30
 • W
 • 1 : 0(KamAZ - Zvezda Perm)
  11/09/2019 15:30
 • W
 • 1 : 0(KamAZ - Ural II)
  30/08/2019 13:00
5
9
4
2
3
8:10
14
 • W
 • 1 : 0(Lada SOK - Tyumen)
  03/11/2019 10:00
 • D
 • 2 : 2(Lada SOK - FC Ufa II)
  20/10/2019 10:00
 • L
 • 0 : 1(Lada SOK - Ural II)
  29/09/2019 11:00
 • W
 • 1 : 0(Lada SOK - Zenit Izhevsk)
  15/09/2019 12:00
 • L
 • 0 : 4(Lada SOK - KamAZ)
  05/09/2019 13:30
 • W
 • 2 : 1(Lada SOK - Lada Togliatti)
  23/08/2019 13:00
6
9
3
4
2
16:13
13
 • W
 • 5 : 2(Zvezda Perm - Lada Togliatti)
  03/11/2019 14:00
 • L
 • 1 : 3(Zvezda Perm - Lada SOK)
  13/10/2019 11:00
 • D
 • 1 : 1(Zvezda Perm - Akron Togliatti)
  29/09/2019 12:00
 • W
 • 2 : 1(Zvezda Perm - Volga Ulyanovsk)
  15/09/2019 12:00
 • D
 • 0 : 0(Zvezda Perm - Tyumen)
  06/09/2019 14:00
 • W
 • 3 : 1(Zvezda Perm - FC Ufa II)
  23/08/2019 13:00
7
9
2
1
6
8:16
7
 • W
 • 2 : 0(NoSta - FC Ufa II)
  03/11/2019 11:00
 • L
 • 0 : 1(NoSta - Zvezda Perm)
  20/10/2019 11:00
 • W
 • 1 : 0(NoSta - Lada SOK)
  06/10/2019 11:00
 • L
 • 1 : 4(NoSta - Tyumen)
  21/09/2019 11:00
 • L
 • 0 : 1(NoSta - Akron Togliatti)
  15/09/2019 11:00
 • L
 • 0 : 2(NoSta - FC Chelyabinsk)
  05/09/2019 13:00
8
8
3
1
4
9:10
10
 • L
 • 0 : 1(Volga Ulyanovsk - FC Chelyabinsk)
  26/10/2019 10:00
 • L
 • 0 : 2(Volga Ulyanovsk - Zenit Izhevsk)
  20/10/2019 10:00
 • D
 • 2 : 2(Volga Ulyanovsk - NoSta)
  13/10/2019 10:00
 • L
 • 0 : 1(Volga Ulyanovsk - KamAZ)
  06/10/2019 10:00
 • W
 • 4 : 3(Volga Ulyanovsk - FC Ufa II)
  21/09/2019 11:30
 • L
 • 0 : 1(Volga Ulyanovsk - Lada SOK)
  10/09/2019 14:30
9
10
3
1
6
15:17
10
 • D
 • 3 : 3(Zenit Izhevsk - NoSta)
  26/10/2019 10:00
 • L
 • 0 : 1(Zenit Izhevsk - Tyumen)
  06/10/2019 11:00
 • L
 • 0 : 1(Zenit Izhevsk - Zvezda Perm)
  21/09/2019 11:00
 • W
 • 1 : 0(Zenit Izhevsk - Ural II)
  11/09/2019 13:30
 • L
 • 0 : 2(Zenit Izhevsk - Akron Togliatti)
  05/09/2019 13:30
 • L
 • 1 : 4(Zenit Izhevsk - FC Chelyabinsk)
  30/08/2019 14:00
10
8
4
2
2
14:10
14
 • L
 • 1 : 2(Tyumen - Ural II)
  26/10/2019 10:00
 • D
 • 0 : 0(Tyumen - FC Chelyabinsk)
  13/10/2019 10:00
 • L
 • 0 : 1(Tyumen - Volga Ulyanovsk)
  29/09/2019 10:00
 • D
 • 2 : 2(Tyumen - FC Ufa II)
  11/09/2019 14:00
 • W
 • 1 : 0(Tyumen - Lada SOK)
  30/08/2019 14:00
 • W
 • 2 : 0(Tyumen - Akron Togliatti)
  16/08/2019 14:00
11
9
2
1
6
5:23
7
 • L
 • 0 : 5(Lada Togliatti - Lada SOK)
  26/10/2019 11:00
 • L
 • 1 : 3(Lada Togliatti - Akron Togliatti)
  13/10/2019 13:00
 • L
 • 1 : 5(Lada Togliatti - Zenit Izhevsk)
  29/09/2019 11:00
 • D
 • 1 : 1(Lada Togliatti - Tyumen)
  15/09/2019 13:00
 • L
 • 0 : 3(Lada Togliatti - NoSta)
  11/09/2019 13:00
 • W
 • 1 : 0(Lada Togliatti - Zvezda Perm)
  30/08/2019 13:00
12
Relegation (Championship)
8
1
1
6
8:15
4
 • L
 • 1 : 2(FC Ufa II - Zvezda Perm)
  26/10/2019 10:00
 • L
 • 1 : 2(FC Ufa II - Ural II)
  13/10/2019 10:00
 • W
 • 1 : 0(FC Ufa II - FC Chelyabinsk)
  30/09/2019 10:00
 • L
 • 1 : 3(FC Ufa II - KamAZ)
  15/09/2019 10:00
 • L
 • 1 : 2(FC Ufa II - Lada Togliatti)
  05/09/2019 10:00
 • L
 • 1 : 3(FC Ufa II - NoSta)
  29/08/2019 11:00
#TeamMPWDLGPtsForm
1
Champions League (Promotion)
10
6
1
3
13:10
19
 • W
 • 1 : 2(KamAZ - Akron Togliatti)
  26/10/2019 11:00
 • W
 • 1 : 3(Lada Togliatti - Akron Togliatti)
  13/10/2019 13:00
 • D
 • 1 : 1(Zvezda Perm - Akron Togliatti)
  29/09/2019 12:00
 • W
 • 0 : 1(NoSta - Akron Togliatti)
  15/09/2019 11:00
 • L
 • 1 : 0(FC Chelyabinsk - Akron Togliatti)
  11/09/2019 12:00
 • W
 • 0 : 2(Zenit Izhevsk - Akron Togliatti)
  05/09/2019 13:30
2
9
5
2
2
17:9
17
 • W
 • 0 : 1(Volga Ulyanovsk - FC Chelyabinsk)
  26/10/2019 10:00
 • D
 • 0 : 0(Tyumen - FC Chelyabinsk)
  13/10/2019 10:00
 • L
 • 1 : 0(FC Ufa II - FC Chelyabinsk)
  30/09/2019 10:00
 • W
 • 3 : 4(Ural II - FC Chelyabinsk)
  16/09/2019 09:00
 • W
 • 0 : 2(NoSta - FC Chelyabinsk)
  05/09/2019 13:00
 • W
 • 1 : 4(Zenit Izhevsk - FC Chelyabinsk)
  30/08/2019 14:00
3
8
4
1
3
9:7
13
 • W
 • 1 : 2(Tyumen - Ural II)
  26/10/2019 10:00
 • W
 • 1 : 2(FC Ufa II - Ural II)
  13/10/2019 10:00
 • W
 • 0 : 1(Lada SOK - Ural II)
  29/09/2019 11:00
 • L
 • 1 : 0(Akron Togliatti - Ural II)
  21/09/2019 13:00
 • L
 • 1 : 0(Zenit Izhevsk - Ural II)
  11/09/2019 13:30
 • L
 • 1 : 0(KamAZ - Ural II)
  30/08/2019 13:00
4
9
5
1
3
23:19
16
 • L
 • 4 : 1(Ural II - KamAZ)
  03/11/2019 12:00
 • L
 • 4 : 2(FC Chelyabinsk - KamAZ)
  20/10/2019 10:00
 • W
 • 0 : 1(Volga Ulyanovsk - KamAZ)
  06/10/2019 10:00
 • W
 • 1 : 3(FC Ufa II - KamAZ)
  15/09/2019 10:00
 • W
 • 0 : 4(Lada SOK - KamAZ)
  05/09/2019 13:30
 • D
 • 4 : 4(Akron Togliatti - KamAZ)
  26/08/2019 15:00
5
8
3
1
4
11:8
10
 • W
 • 0 : 5(Lada Togliatti - Lada SOK)
  26/10/2019 11:00
 • W
 • 1 : 3(Zvezda Perm - Lada SOK)
  13/10/2019 11:00
 • L
 • 1 : 0(NoSta - Lada SOK)
  06/10/2019 11:00
 • L
 • 3 : 1(FC Chelyabinsk - Lada SOK)
  21/09/2019 10:00
 • W
 • 0 : 1(Volga Ulyanovsk - Lada SOK)
  10/09/2019 14:30
 • L
 • 1 : 0(Tyumen - Lada SOK)
  30/08/2019 14:00
6
8
3
0
5
4:7
9
 • W
 • 1 : 2(FC Ufa II - Zvezda Perm)
  26/10/2019 10:00
 • W
 • 0 : 1(NoSta - Zvezda Perm)
  20/10/2019 11:00
 • L
 • 2 : 0(Ural II - Zvezda Perm)
  07/10/2019 09:00
 • W
 • 0 : 1(Zenit Izhevsk - Zvezda Perm)
  21/09/2019 11:00
 • L
 • 1 : 0(KamAZ - Zvezda Perm)
  11/09/2019 15:30
 • L
 • 1 : 0(Lada Togliatti - Zvezda Perm)
  30/08/2019 13:00
7
8
4
3
1
15:10
15
 • D
 • 3 : 3(Zenit Izhevsk - NoSta)
  26/10/2019 10:00
 • D
 • 2 : 2(Volga Ulyanovsk - NoSta)
  13/10/2019 10:00
 • W
 • 0 : 1(KamAZ - NoSta)
  30/09/2019 15:30
 • W
 • 0 : 3(Lada Togliatti - NoSta)
  11/09/2019 13:00
 • W
 • 1 : 3(FC Ufa II - NoSta)
  29/08/2019 11:00
 • W
 • 1 : 2(Zvezda Perm - NoSta)
  16/08/2019 13:00
8
9
3
1
5
10:16
10
 • L
 • 1 : 0(Akron Togliatti - Volga Ulyanovsk)
  03/11/2019 12:00
 • W
 • 0 : 1(Tyumen - Volga Ulyanovsk)
  29/09/2019 10:00
 • L
 • 2 : 1(Zvezda Perm - Volga Ulyanovsk)
  15/09/2019 12:00
 • L
 • 3 : 0(Ural II - Volga Ulyanovsk)
  05/09/2019 09:00
 • D
 • 2 : 2(FC Chelyabinsk - Volga Ulyanovsk)
  23/08/2019 13:00
 • W
 • 2 : 3(Zenit Izhevsk - Volga Ulyanovsk)
  16/08/2019 14:00
9
7
2
2
3
12:10
8
 • L
 • 2 : 1(FC Chelyabinsk - Zenit Izhevsk)
  03/11/2019 10:00
 • W
 • 0 : 2(Volga Ulyanovsk - Zenit Izhevsk)
  20/10/2019 10:00
 • D
 • 0 : 0(KamAZ - Zenit Izhevsk)
  13/10/2019 11:00
 • W
 • 1 : 5(Lada Togliatti - Zenit Izhevsk)
  29/09/2019 11:00
 • L
 • 1 : 0(Lada SOK - Zenit Izhevsk)
  15/09/2019 12:00
 • D
 • 1 : 1(NoSta - Zenit Izhevsk)
  23/08/2019 13:00
10
9
3
3
3
11:11
12
 • L
 • 1 : 0(Lada SOK - Tyumen)
  03/11/2019 10:00
 • L
 • 3 : 0(Akron Togliatti - Tyumen)
  20/10/2019 12:00
 • W
 • 0 : 1(Zenit Izhevsk - Tyumen)
  06/10/2019 11:00
 • W
 • 1 : 4(NoSta - Tyumen)
  21/09/2019 11:00
 • D
 • 1 : 1(Lada Togliatti - Tyumen)
  15/09/2019 13:00
 • D
 • 0 : 0(Zvezda Perm - Tyumen)
  06/09/2019 14:00
11
8
1
0
7
7:24
3
 • L
 • 5 : 2(Zvezda Perm - Lada Togliatti)
  03/11/2019 14:00
 • L
 • 4 : 0(Ural II - Lada Togliatti)
  20/10/2019 09:00
 • L
 • 3 : 0(FC Chelyabinsk - Lada Togliatti)
  06/10/2019 10:00
 • L
 • 4 : 0(KamAZ - Lada Togliatti)
  20/09/2019 15:30
 • W
 • 1 : 2(FC Ufa II - Lada Togliatti)
  05/09/2019 10:00
 • L
 • 2 : 1(Lada SOK - Lada Togliatti)
  23/08/2019 13:00
12
Relegation (Championship)
9
0
2
7
9:24
2
 • L
 • 2 : 0(NoSta - FC Ufa II)
  03/11/2019 11:00
 • D
 • 2 : 2(Lada SOK - FC Ufa II)
  20/10/2019 10:00
 • L
 • 3 : 1(Akron Togliatti - FC Ufa II)
  06/10/2019 12:00
 • L
 • 4 : 3(Volga Ulyanovsk - FC Ufa II)
  21/09/2019 11:30
 • D
 • 2 : 2(Tyumen - FC Ufa II)
  11/09/2019 14:00
 • L
 • 3 : 1(Zvezda Perm - FC Ufa II)
  23/08/2019 13:00