VTB United League

SportBasketball
CountryInternational
GenderMale
Year2019/2020
#TeamMPWDLGPtsForm
1
10
10
0
-
 • ?
 • Khimki - BC Kalev
  15/12/2019 11:00
 • W
 • 101 : 108(BC Zenit - Khimki)
  09/12/2019 16:30
 • L
 • 87 : 113(BC Nizhny Novgorod - Khimki)
  02/12/2019 16:00
 • W
 • 77 : 73(Khimki - Tsmoki-Minsk)
  24/11/2019 12:00
 • W
 • 103 : 100(Khimki - Parma Perm)
  11/11/2019 17:00
 • L
 • 109 : 83(Khimki - Unics Kazan)
  03/11/2019 12:00
2
10
7
3
-
 • ?
 • CSKA Moscow - BC Astana
  15/12/2019 10:00
 • W
 • 70 : 89(Parma Perm - CSKA Moscow)
  08/12/2019 12:30
 • L
 • 94 : 86(Unics Kazan - CSKA Moscow)
  02/12/2019 16:00
 • W
 • 94 : 69(CSKA Moscow - BC Nizhny Novgorod)
  25/11/2019 16:30
 • W
 • 81 : 72(CSKA Moscow - Lokomotiv Kuban)
  10/11/2019 16:00
 • L
 • 103 : 79(CSKA Moscow - Avtodor)
  04/11/2019 14:00
3
8
5
3
-
 • ?
 • BC Nizhny Novgorod - Enisey Krasnoyarsk
  22/12/2019 12:00
 • L
 • 94 : 87(BC Kalev - Enisey Krasnoyarsk)
  06/12/2019 17:00
 • W
 • 98 : 91(Enisey Krasnoyarsk - Lokomotiv Kuban)
  02/12/2019 12:30
 • W
 • 80 : 83(Tsmoki-Minsk - Enisey Krasnoyarsk)
  17/11/2019 12:15
 • L
 • 89 : 80(BC Zenit - Enisey Krasnoyarsk)
  10/11/2019 16:00
 • W
 • 85 : 78(Enisey Krasnoyarsk - Avtodor)
  19/10/2019 11:00
4
10
6
4
-
 • ?
 • Enisey Krasnoyarsk - Unics Kazan
  27/12/2019 12:30
 • W
 • 86 : 73(Unics Kazan - Stelmet Zielona Gora)
  07/12/2019 15:00
 • W
 • 94 : 86(Unics Kazan - CSKA Moscow)
  02/12/2019 16:00
 • L
 • 80 : 93(Unics Kazan - BC Zenit)
  25/11/2019 16:00
 • W
 • 88 : 89(Parma Perm - Unics Kazan)
  16/11/2019 12:30
 • W
 • 89 : 85(Unics Kazan - BC Nizhny Novgorod)
  10/11/2019 14:00
5
9
5
4
-
 • ?
 • Lokomotiv Kuban - Parma Perm
  14/12/2019 14:00
 • L
 • 74 : 76(Lokomotiv Kuban - Avtodor)
  07/12/2019 14:00
 • L
 • 98 : 91(Enisey Krasnoyarsk - Lokomotiv Kuban)
  02/12/2019 12:30
 • W
 • 93 : 71(Lokomotiv Kuban - Stelmet Zielona Gora)
  25/11/2019 16:30
 • W
 • 87 : 63(Lokomotiv Kuban - BC Kalev)
  17/11/2019 14:00
 • L
 • 81 : 72(CSKA Moscow - Lokomotiv Kuban)
  10/11/2019 16:00
6
10
5
5
-
 • ?
 • Khimki - BC Kalev
  15/12/2019 11:00
 • W
 • 94 : 87(BC Kalev - Enisey Krasnoyarsk)
  06/12/2019 17:00
 • L
 • 79 : 84(BC Kalev - Tsmoki-Minsk)
  02/12/2019 17:00
 • W
 • 84 : 76(BC Kalev - BC Astana)
  25/11/2019 17:00
 • L
 • 87 : 63(Lokomotiv Kuban - BC Kalev)
  17/11/2019 14:00
 • W
 • 100 : 90(Avtodor - BC Kalev)
  10/11/2019 13:00
7
9
4
5
-
 • ?
 • Avtodor - BC Nizhny Novgorod
  14/12/2019 13:00
 • W
 • 79 : 84(BC Astana - BC Nizhny Novgorod)
  07/12/2019 09:00
 • W
 • 87 : 113(BC Nizhny Novgorod - Khimki)
  02/12/2019 16:00
 • L
 • 94 : 69(CSKA Moscow - BC Nizhny Novgorod)
  25/11/2019 16:30
 • L
 • 82 : 87(BC Nizhny Novgorod - Stelmet Zielona Gora)
  16/11/2019 14:00
 • L
 • 89 : 85(Unics Kazan - BC Nizhny Novgorod)
  10/11/2019 14:00
8
10
4
6
-
 • ?
 • Avtodor - BC Zenit
  23/12/2019 15:00
 • L
 • 101 : 108(BC Zenit - Khimki)
  09/12/2019 16:30
 • L
 • 80 : 86(BC Zenit - Parma Perm)
  03/12/2019 17:00
 • W
 • 80 : 93(Unics Kazan - BC Zenit)
  25/11/2019 16:00
 • W
 • 89 : 80(BC Zenit - Enisey Krasnoyarsk)
  10/11/2019 16:00
 • L
 • 109 : 108(BC Astana - BC Zenit)
  04/11/2019 13:30
9
8
3
5
-
 • ?
 • CSKA Moscow - BC Astana
  15/12/2019 10:00
 • L
 • 79 : 84(BC Astana - BC Nizhny Novgorod)
  07/12/2019 09:00
 • L
 • 84 : 76(BC Kalev - BC Astana)
  25/11/2019 17:00
 • L
 • 90 : 85(Avtodor - BC Astana)
  16/11/2019 13:00
 • W
 • 91 : 89(BC Astana - Tsmoki-Minsk)
  09/11/2019 09:00
 • W
 • 109 : 108(BC Astana - BC Zenit)
  04/11/2019 13:30
10
8
3
5
-
 • ?
 • Avtodor - BC Nizhny Novgorod
  14/12/2019 13:00
 • W
 • 74 : 76(Lokomotiv Kuban - Avtodor)
  07/12/2019 14:00
 • L
 • 97 : 81(Parma Perm - Avtodor)
  24/11/2019 12:30
 • W
 • 90 : 85(Avtodor - BC Astana)
  16/11/2019 13:00
 • L
 • 100 : 90(Avtodor - BC Kalev)
  10/11/2019 13:00
 • W
 • 103 : 79(CSKA Moscow - Avtodor)
  04/11/2019 14:00
11
8
3
5
-
 • ?
 • Stelmet Zielona Gora - Tsmoki-Minsk
  15/12/2019 17:00
 • L
 • 86 : 73(Unics Kazan - Stelmet Zielona Gora)
  07/12/2019 15:00
 • L
 • 93 : 71(Lokomotiv Kuban - Stelmet Zielona Gora)
  25/11/2019 16:30
 • W
 • 82 : 87(BC Nizhny Novgorod - Stelmet Zielona Gora)
  16/11/2019 14:00
 • L
 • 106 : 88(Stelmet Zielona Gora - Parma Perm)
  05/11/2019 17:00
 • W
 • 64 : 104(Stelmet Zielona Gora - CSKA Moscow)
  20/10/2019 16:00
12
10
3
7
-
 • ?
 • Lokomotiv Kuban - Parma Perm
  14/12/2019 14:00
 • L
 • 70 : 89(Parma Perm - CSKA Moscow)
  08/12/2019 12:30
 • W
 • 80 : 86(BC Zenit - Parma Perm)
  03/12/2019 17:00
 • W
 • 97 : 81(Parma Perm - Avtodor)
  24/11/2019 12:30
 • L
 • 88 : 89(Parma Perm - Unics Kazan)
  16/11/2019 12:30
 • L
 • 103 : 100(Khimki - Parma Perm)
  11/11/2019 17:00
13
8
1
7
-
 • ?
 • Stelmet Zielona Gora - Tsmoki-Minsk
  15/12/2019 17:00
 • W
 • 79 : 84(BC Kalev - Tsmoki-Minsk)
  02/12/2019 17:00
 • L
 • 77 : 73(Khimki - Tsmoki-Minsk)
  24/11/2019 12:00
 • L
 • 80 : 83(Tsmoki-Minsk - Enisey Krasnoyarsk)
  17/11/2019 12:15
 • L
 • 91 : 89(BC Astana - Tsmoki-Minsk)
  09/11/2019 09:00
 • L
 • 80 : 84(Tsmoki-Minsk - Unics Kazan)
  26/10/2019 12:00
#TeamMPWDLGPtsForm
1
5
5
0
-
0
 • ?
 • Khimki - BC Kalev
  15/12/2019 11:00
 • W
 • 77 : 73(Khimki - Tsmoki-Minsk)
  24/11/2019 12:00
 • W
 • 103 : 100(Khimki - Parma Perm)
  11/11/2019 17:00
 • L
 • 109 : 83(Khimki - Unics Kazan)
  03/11/2019 12:00
 • W
 • 73 : 56(Khimki - BC Astana)
  20/10/2019 12:00
 • W
 • 79 : 75(Khimki - Stelmet Zielona Gora)
  25/09/2019 17:30
2
6
5
1
-
0
 • ?
 • CSKA Moscow - BC Astana
  15/12/2019 10:00
 • W
 • 94 : 69(CSKA Moscow - BC Nizhny Novgorod)
  25/11/2019 16:30
 • W
 • 81 : 72(CSKA Moscow - Lokomotiv Kuban)
  10/11/2019 16:00
 • L
 • 103 : 79(CSKA Moscow - Avtodor)
  04/11/2019 14:00
 • L
 • 114 : 81(CSKA Moscow - Tsmoki-Minsk)
  13/10/2019 10:00
 • L
 • 79 : 82(CSKA Moscow - BC Zenit)
  07/10/2019 16:30
3
4
3
1
-
0
 • W
 • 98 : 91(Enisey Krasnoyarsk - Lokomotiv Kuban)
  02/12/2019 12:30
 • W
 • 85 : 78(Enisey Krasnoyarsk - Avtodor)
  19/10/2019 11:00
 • W
 • 86 : 106(Enisey Krasnoyarsk - Khimki)
  06/10/2019 11:00
 • W
 • 80 : 71(Enisey Krasnoyarsk - CSKA Moscow)
  28/09/2019 11:00
4
5
4
1
-
0
 • W
 • 86 : 73(Unics Kazan - Stelmet Zielona Gora)
  07/12/2019 15:00
 • W
 • 94 : 86(Unics Kazan - CSKA Moscow)
  02/12/2019 16:00
 • L
 • 80 : 93(Unics Kazan - BC Zenit)
  25/11/2019 16:00
 • W
 • 89 : 85(Unics Kazan - BC Nizhny Novgorod)
  10/11/2019 14:00
 • W
 • 81 : 72(Unics Kazan - BC Astana)
  06/10/2019 15:00
5
4
3
1
-
0
 • ?
 • Lokomotiv Kuban - Parma Perm
  14/12/2019 14:00
 • L
 • 74 : 76(Lokomotiv Kuban - Avtodor)
  07/12/2019 14:00
 • W
 • 93 : 71(Lokomotiv Kuban - Stelmet Zielona Gora)
  25/11/2019 16:30
 • W
 • 87 : 63(Lokomotiv Kuban - BC Kalev)
  17/11/2019 14:00
 • W
 • 86 : 77(Lokomotiv Kuban - Unics Kazan)
  19/10/2019 14:00
6
6
4
2
-
0
 • W
 • 94 : 87(BC Kalev - Enisey Krasnoyarsk)
  06/12/2019 17:00
 • L
 • 79 : 84(BC Kalev - Tsmoki-Minsk)
  02/12/2019 17:00
 • W
 • 84 : 76(BC Kalev - BC Astana)
  25/11/2019 17:00
 • W
 • 84 : 80(BC Kalev - BC Zenit)
  21/10/2019 16:00
 • W
 • 85 : 63(BC Kalev - Unics Kazan)
  12/10/2019 14:00
 • L
 • 63 : 86(BC Kalev - Khimki)
  29/09/2019 13:00
7
5
2
3
-
0
 • W
 • 87 : 113(BC Nizhny Novgorod - Khimki)
  02/12/2019 16:00
 • L
 • 82 : 87(BC Nizhny Novgorod - Stelmet Zielona Gora)
  16/11/2019 14:00
 • W
 • 82 : 77(BC Nizhny Novgorod - Tsmoki-Minsk)
  19/10/2019 14:00
 • L
 • 74 : 76(BC Nizhny Novgorod - BC Kalev)
  08/10/2019 16:00
 • L
 • 105 : 99(BC Nizhny Novgorod - Parma Perm)
  05/10/2019 14:00
8
5
1
4
-
0
 • L
 • 101 : 108(BC Zenit - Khimki)
  09/12/2019 16:30
 • L
 • 80 : 86(BC Zenit - Parma Perm)
  03/12/2019 17:00
 • W
 • 89 : 80(BC Zenit - Enisey Krasnoyarsk)
  10/11/2019 16:00
 • L
 • 80 : 86(BC Zenit - Lokomotiv Kuban)
  27/10/2019 11:30
 • L
 • 69 : 76(BC Zenit - BC Nizhny Novgorod)
  13/10/2019 13:00
9
4
3
1
-
0
 • L
 • 79 : 84(BC Astana - BC Nizhny Novgorod)
  07/12/2019 09:00
 • W
 • 91 : 89(BC Astana - Tsmoki-Minsk)
  09/11/2019 09:00
 • W
 • 109 : 108(BC Astana - BC Zenit)
  04/11/2019 13:30
 • W
 • 90 : 88(BC Astana - Lokomotiv Kuban)
  12/10/2019 09:00
10
4
2
2
-
0
 • ?
 • Avtodor - BC Nizhny Novgorod
  14/12/2019 13:00
 • W
 • 90 : 85(Avtodor - BC Astana)
  16/11/2019 13:00
 • L
 • 100 : 90(Avtodor - BC Kalev)
  10/11/2019 13:00
 • W
 • 84 : 101(Avtodor - Khimki)
  14/10/2019 15:00
 • L
 • 86 : 89(Avtodor - Stelmet Zielona Gora)
  06/10/2019 13:00
11
3
1
2
-
0
 • ?
 • Stelmet Zielona Gora - Tsmoki-Minsk
  15/12/2019 17:00
 • L
 • 106 : 88(Stelmet Zielona Gora - Parma Perm)
  05/11/2019 17:00
 • W
 • 64 : 104(Stelmet Zielona Gora - CSKA Moscow)
  20/10/2019 16:00
 • L
 • 67 : 92(Stelmet Zielona Gora - BC Zenit)
  01/10/2019 17:00
12
5
2
3
-
0
 • L
 • 70 : 89(Parma Perm - CSKA Moscow)
  08/12/2019 12:30
 • W
 • 97 : 81(Parma Perm - Avtodor)
  24/11/2019 12:30
 • L
 • 88 : 89(Parma Perm - Unics Kazan)
  16/11/2019 12:30
 • W
 • 85 : 74(Parma Perm - BC Kalev)
  26/10/2019 12:30
 • L
 • 88 : 90(Parma Perm - Enisey Krasnoyarsk)
  13/10/2019 12:30
13
3
0
3
-
0
 • L
 • 80 : 83(Tsmoki-Minsk - Enisey Krasnoyarsk)
  17/11/2019 12:15
 • L
 • 80 : 84(Tsmoki-Minsk - Unics Kazan)
  26/10/2019 12:00
 • L
 • 80 : 88(Tsmoki-Minsk - Lokomotiv Kuban)
  05/10/2019 11:45
#TeamMPWDLGPtsForm
1
5
5
0
-
0
 • W
 • 101 : 108(BC Zenit - Khimki)
  09/12/2019 16:30
 • L
 • 87 : 113(BC Nizhny Novgorod - Khimki)
  02/12/2019 16:00
 • L
 • 84 : 101(Avtodor - Khimki)
  14/10/2019 15:00
 • L
 • 86 : 106(Enisey Krasnoyarsk - Khimki)
  06/10/2019 11:00
 • W
 • 63 : 86(BC Kalev - Khimki)
  29/09/2019 13:00
2
4
2
2
-
0
 • W
 • 70 : 89(Parma Perm - CSKA Moscow)
  08/12/2019 12:30
 • L
 • 94 : 86(Unics Kazan - CSKA Moscow)
  02/12/2019 16:00
 • L
 • 64 : 104(Stelmet Zielona Gora - CSKA Moscow)
  20/10/2019 16:00
 • L
 • 80 : 71(Enisey Krasnoyarsk - CSKA Moscow)
  28/09/2019 11:00
3
4
2
2
-
0
 • ?
 • BC Nizhny Novgorod - Enisey Krasnoyarsk
  22/12/2019 12:00
 • L
 • 94 : 87(BC Kalev - Enisey Krasnoyarsk)
  06/12/2019 17:00
 • W
 • 80 : 83(Tsmoki-Minsk - Enisey Krasnoyarsk)
  17/11/2019 12:15
 • L
 • 89 : 80(BC Zenit - Enisey Krasnoyarsk)
  10/11/2019 16:00
 • W
 • 88 : 90(Parma Perm - Enisey Krasnoyarsk)
  13/10/2019 12:30
4
5
2
3
-
0
 • ?
 • Enisey Krasnoyarsk - Unics Kazan
  27/12/2019 12:30
 • W
 • 88 : 89(Parma Perm - Unics Kazan)
  16/11/2019 12:30
 • W
 • 109 : 83(Khimki - Unics Kazan)
  03/11/2019 12:00
 • W
 • 80 : 84(Tsmoki-Minsk - Unics Kazan)
  26/10/2019 12:00
 • L
 • 86 : 77(Lokomotiv Kuban - Unics Kazan)
  19/10/2019 14:00
 • L
 • 85 : 63(BC Kalev - Unics Kazan)
  12/10/2019 14:00
5
5
2
3
-
0
 • L
 • 98 : 91(Enisey Krasnoyarsk - Lokomotiv Kuban)
  02/12/2019 12:30
 • L
 • 81 : 72(CSKA Moscow - Lokomotiv Kuban)
  10/11/2019 16:00
 • W
 • 80 : 86(BC Zenit - Lokomotiv Kuban)
  27/10/2019 11:30
 • L
 • 90 : 88(BC Astana - Lokomotiv Kuban)
  12/10/2019 09:00
 • W
 • 80 : 88(Tsmoki-Minsk - Lokomotiv Kuban)
  05/10/2019 11:45
6
4
1
3
-
0
 • ?
 • Khimki - BC Kalev
  15/12/2019 11:00
 • L
 • 87 : 63(Lokomotiv Kuban - BC Kalev)
  17/11/2019 14:00
 • W
 • 100 : 90(Avtodor - BC Kalev)
  10/11/2019 13:00
 • L
 • 85 : 74(Parma Perm - BC Kalev)
  26/10/2019 12:30
 • W
 • 74 : 76(BC Nizhny Novgorod - BC Kalev)
  08/10/2019 16:00
7
4
2
2
-
0
 • ?
 • Avtodor - BC Nizhny Novgorod
  14/12/2019 13:00
 • W
 • 79 : 84(BC Astana - BC Nizhny Novgorod)
  07/12/2019 09:00
 • L
 • 94 : 69(CSKA Moscow - BC Nizhny Novgorod)
  25/11/2019 16:30
 • L
 • 89 : 85(Unics Kazan - BC Nizhny Novgorod)
  10/11/2019 14:00
 • W
 • 69 : 76(BC Zenit - BC Nizhny Novgorod)
  13/10/2019 13:00
8
5
3
2
-
0
 • ?
 • Avtodor - BC Zenit
  23/12/2019 15:00
 • W
 • 80 : 93(Unics Kazan - BC Zenit)
  25/11/2019 16:00
 • L
 • 109 : 108(BC Astana - BC Zenit)
  04/11/2019 13:30
 • L
 • 84 : 80(BC Kalev - BC Zenit)
  21/10/2019 16:00
 • W
 • 79 : 82(CSKA Moscow - BC Zenit)
  07/10/2019 16:30
 • W
 • 67 : 92(Stelmet Zielona Gora - BC Zenit)
  01/10/2019 17:00
9
4
0
4
-
0
 • ?
 • CSKA Moscow - BC Astana
  15/12/2019 10:00
 • L
 • 84 : 76(BC Kalev - BC Astana)
  25/11/2019 17:00
 • L
 • 90 : 85(Avtodor - BC Astana)
  16/11/2019 13:00
 • L
 • 73 : 56(Khimki - BC Astana)
  20/10/2019 12:00
 • L
 • 81 : 72(Unics Kazan - BC Astana)
  06/10/2019 15:00
10
4
1
3
-
0
 • W
 • 74 : 76(Lokomotiv Kuban - Avtodor)
  07/12/2019 14:00
 • L
 • 97 : 81(Parma Perm - Avtodor)
  24/11/2019 12:30
 • W
 • 103 : 79(CSKA Moscow - Avtodor)
  04/11/2019 14:00
 • L
 • 85 : 78(Enisey Krasnoyarsk - Avtodor)
  19/10/2019 11:00
11
5
2
3
-
0
 • L
 • 86 : 73(Unics Kazan - Stelmet Zielona Gora)
  07/12/2019 15:00
 • L
 • 93 : 71(Lokomotiv Kuban - Stelmet Zielona Gora)
  25/11/2019 16:30
 • W
 • 82 : 87(BC Nizhny Novgorod - Stelmet Zielona Gora)
  16/11/2019 14:00
 • W
 • 86 : 89(Avtodor - Stelmet Zielona Gora)
  06/10/2019 13:00
 • L
 • 79 : 75(Khimki - Stelmet Zielona Gora)
  25/09/2019 17:30
12
5
1
4
-
0
 • ?
 • Lokomotiv Kuban - Parma Perm
  14/12/2019 14:00
 • W
 • 80 : 86(BC Zenit - Parma Perm)
  03/12/2019 17:00
 • L
 • 103 : 100(Khimki - Parma Perm)
  11/11/2019 17:00
 • W
 • 106 : 88(Stelmet Zielona Gora - Parma Perm)
  05/11/2019 17:00
 • W
 • 105 : 99(BC Nizhny Novgorod - Parma Perm)
  05/10/2019 14:00
 • L
 • 89 : 74(CSKA Moscow - Parma Perm)
  30/09/2019 16:30
13
5
1
4
-
0
 • ?
 • Stelmet Zielona Gora - Tsmoki-Minsk
  15/12/2019 17:00
 • W
 • 79 : 84(BC Kalev - Tsmoki-Minsk)
  02/12/2019 17:00
 • L
 • 77 : 73(Khimki - Tsmoki-Minsk)
  24/11/2019 12:00
 • L
 • 91 : 89(BC Astana - Tsmoki-Minsk)
  09/11/2019 09:00
 • L
 • 82 : 77(BC Nizhny Novgorod - Tsmoki-Minsk)
  19/10/2019 14:00
 • W
 • 114 : 81(CSKA Moscow - Tsmoki-Minsk)
  13/10/2019 10:00