Erovnuli Liga 2: Pirveli Liga - 2019

FC Gagra01Samtredia

Finished

1
X
2
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power0.501.0312.00
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power1.501.204.00
Betway1.501.223.80
BookmakerTotalOverUnder
Pinnacle Sports2.001.333.09
BookmakerTotalOverUnder
Pinnacle Sports2.251.412.67
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power2.501.672.10
Pinnacle Sports2.501.602.23
10Bet2.501.671.85
SportingBet2.501.702.05
BWin2.501.702.05
Betway2.501.702.05
BookmakerTotalOverUnder
Pinnacle Sports2.751.771.98
10Bet2.751.711.80
188Bet2.751.831.87
BookmakerTotalOverUnder
Pinnacle Sports3.002.051.71
BookmakerTotalOverUnder
Pinnacle Sports3.252.351.53
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power3.502.751.40
SportingBet3.502.651.42
BWin3.502.651.42
Betway3.502.631.43
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power4.505.001.14
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power5.509.501.04
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power0.501.303.20
Pinnacle Sports0.501.313.24
Betway0.501.303.20
BookmakerTotalOverUnder
Pinnacle Sports0.751.352.60
BookmakerTotalOverUnder
Pinnacle Sports1.001.562.18
10Bet1.001.611.94
BookmakerTotalOverUnder
Pinnacle Sports1.252.021.70
10Bet1.251.921.62
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power1.502.631.44
Pinnacle Sports1.502.441.41
Betway1.502.401.50
BookmakerTotalOverUnder
Pinnacle Sports1.753.081.20
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power2.506.001.11
Betway2.505.501.11
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power3.5012.001.02
BookmakerHandicap12
10Bet0.751.761.75
188Bet0.751.941.76
BookmakerHandicap12
Pinnacle Sports1.251.542.41
BookmakerHandicap12
Pinnacle Sports0.003.241.30
BookmakerHandicap12
10Bet0.251.861.66
BookmakerCS1
Paddy Power0:010.00
Betway0:012.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:17.00
Betway0:17.50
BookmakerCS1
Paddy Power0:27.50
Betway0:28.50
BookmakerCS1
Paddy Power0:312.00
Betway0:313.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:426.00
Betway0:423.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:581.00
Betway0:551.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:6201.00
Betway0:6126.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:7201.00
Betway0:71.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:8201.00
Betway0:81.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:9201.00
Betway0:91.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:10201.00
Betway0:101.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:11201.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:011.00
Betway1:012.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:16.00
Betway1:17.50
BookmakerCS1
Paddy Power1:26.50
Betway1:28.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:310.00
Betway1:312.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:423.00
Betway1:421.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:561.00
Betway1:551.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:6201.00
Betway1:6101.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:7201.00
Betway1:71.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:8201.00
Betway1:81.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:9201.00
Betway1:91.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:10201.00
Betway1:101.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:019.00
Betway2:021.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:111.00
Betway2:113.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:210.00
Betway2:213.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:315.00
Betway2:319.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:436.00
Betway2:434.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:5101.00
Betway2:581.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:6201.00
Betway2:6201.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:7201.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:8201.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:9201.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:041.00
Betway3:051.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:126.00
Betway3:129.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:226.00
Betway3:229.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:341.00
Betway3:351.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:491.00
Betway3:481.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:5201.00
Betway3:5151.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:6201.00
Betway3:61.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:7201.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:8201.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:0151.00
Betway4:0126.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:181.00
Betway4:181.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:291.00
Betway4:281.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:3151.00
Betway4:3101.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:4201.00
Betway4:4201.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:5201.00
Betway4:51.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:6201.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:7201.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:0201.00
Betway5:01.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:1201.00
Betway5:11.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:2201.00
Betway5:21.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:3201.00
Betway5:31.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:4201.00
Betway5:41.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:5201.00
Betway5:51.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:6201.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:0201.00
Betway6:01.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:1201.00
Betway6:11.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:2201.00
Betway6:21.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:3201.00
Betway6:31.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:4201.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:5201.00
BookmakerCS1
Paddy Power7:0201.00
Betway7:01.00
BookmakerCS1
Paddy Power7:1201.00
Betway7:11.00
BookmakerCS1
Paddy Power7:2201.00
BookmakerCS1
Paddy Power7:3201.00
BookmakerCS1
Paddy Power7:4201.00
BookmakerCS1
Paddy Power8:0201.00
Betway8:01.00
BookmakerCS1
Paddy Power8:1201.00
Betway8:11.00
BookmakerCS1
Paddy Power8:2201.00
BookmakerCS1
Paddy Power8:3201.00
BookmakerCS1
Paddy Power9:0201.00
Betway9:01.00
BookmakerCS1
Paddy Power9:1201.00
Betway9:11.00
BookmakerCS1
Paddy Power9:2201.00
BookmakerCS1
Paddy Power10:0201.00
Betway10:01.00
BookmakerCS1
Paddy Power10:1201.00
Betway10:11.00
BookmakerCS1
Paddy Power11:0201.00