Oberliga Bayern North - 2019/2020

FC Sand13TSV Grossbardorf

Finished

1
X
2
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power0.501.223.75
William Hill0.501.293.50
BookmakerTotalOverUnder
Marathon1.001.562.24
BookmakerTotalOverUnder
188Bet1.251.851.91
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power1.502.101.67
William Hill1.502.201.62
Marathon1.502.081.65
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power2.504.501.17
William Hill2.504.501.17
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power3.5010.001.03
William Hill3.5011.001.03
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power4.5041.001.00
BookmakerTotalOverUnder
William Hill0.501.174.50
BookmakerTotalOverUnder
William Hill1.501.732.00
BookmakerTotalOverUnder
William Hill2.503.401.30
BookmakerTotalOverUnder
William Hill3.507.001.08
BookmakerHandicap12
10Bet0.501.921.62
William Hill0.501.941.76
BookmakerHandicap12
188Bet0.751.921.84
BookmakerHandicap12
Marathon1.001.582.29
BookmakerHandicap12
188Bet0.251.861.90
BookmakerCS1
Paddy Power0:015.00
10Bet0:012.75
Unibet0:020.00
William Hill0:017.00
888Sport0:020.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:110.00
10Bet0:110.50
Unibet0:111.50
William Hill0:110.00
888Sport0:111.50
BookmakerCS1
Paddy Power0:29.50
10Bet0:210.50
Unibet0:211.50
William Hill0:210.00
888Sport0:211.50
BookmakerCS1
Paddy Power0:314.00
10Bet0:315.00
Unibet0:316.00
William Hill0:315.00
888Sport0:316.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:426.00
10Bet0:425.50
Unibet0:426.00
William Hill0:426.00
888Sport0:426.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:567.00
10Bet0:549.50
Unibet0:556.00
William Hill0:556.00
888Sport0:556.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:6176.00
10Bet0:682.75
Unibet0:6131.00
William Hill0:691.00
888Sport0:6131.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:7201.00
10Bet0:71.00
William Hill0:7126.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:8201.00
10Bet0:81.00
William Hill0:8151.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:9201.00
10Bet0:91.00
William Hill0:9151.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:10201.00
William Hill0:10151.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:11201.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:015.00
10Bet1:016.50
Unibet1:016.00
William Hill1:015.00
888Sport1:016.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:17.00
10Bet1:17.00
Unibet1:18.50
William Hill1:17.50
888Sport1:18.50
BookmakerCS1
Paddy Power1:26.50
10Bet1:28.25
Unibet1:28.00
William Hill1:28.50
888Sport1:28.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:39.50
10Bet1:312.00
Unibet1:311.50
William Hill1:312.00
888Sport1:311.50
BookmakerCS1
Paddy Power1:418.00
10Bet1:421.75
Unibet1:420.00
William Hill1:423.00
888Sport1:420.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:546.00
10Bet1:542.00
Unibet1:541.00
William Hill1:546.00
888Sport1:541.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:6126.00
10Bet1:676.25
Unibet1:6101.00
William Hill1:691.00
888Sport1:6101.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:7201.00
10Bet1:71.00
Unibet1:7276.00
William Hill1:7126.00
888Sport1:7276.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:8201.00
10Bet1:81.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:9201.00
10Bet1:91.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:10201.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:021.00
10Bet2:024.25
Unibet2:021.00
William Hill2:023.00
888Sport2:021.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:110.00
10Bet2:113.25
Unibet2:111.50
William Hill2:112.00
888Sport2:111.50
BookmakerCS1
Paddy Power2:28.50
10Bet2:210.75
Unibet2:210.50
William Hill2:212.00
888Sport2:210.50
BookmakerCS1
Paddy Power2:312.00
10Bet2:318.00
Unibet2:315.00
William Hill2:319.00
888Sport2:315.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:426.00
10Bet2:430.50
Unibet2:426.00
William Hill2:434.00
888Sport2:426.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:567.00
10Bet2:556.00
Unibet2:556.00
William Hill2:561.00
888Sport2:556.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:6201.00
10Bet2:689.00
Unibet2:6131.00
William Hill2:6101.00
888Sport2:6131.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:7201.00
10Bet2:71.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:8201.00
10Bet2:81.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:9201.00
10Bet2:91.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:036.00
10Bet3:044.50
Unibet3:041.00
William Hill3:046.00
888Sport3:041.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:119.00
10Bet3:126.75
Unibet3:121.00
William Hill3:126.00
888Sport3:121.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:220.00
10Bet3:226.75
Unibet3:221.00
William Hill3:226.00
888Sport3:221.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:321.00
10Bet3:334.25
Unibet3:326.00
William Hill3:336.00
888Sport3:326.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:446.00
10Bet3:454.75
Unibet3:446.00
William Hill3:461.00
888Sport3:446.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:5151.00
10Bet3:582.75
Unibet3:5101.00
888Sport3:5101.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:6201.00
10Bet3:61.00
Unibet3:6251.00
888Sport3:6251.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:7201.00
10Bet3:71.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:8201.00
10Bet3:81.00
BookmakerCS1
10Bet3:91.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:0101.00
10Bet4:080.25
Unibet4:091.00
William Hill4:081.00
888Sport4:091.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:151.00
10Bet4:158.50
Unibet4:151.00
William Hill4:161.00
888Sport4:151.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:256.00
10Bet4:258.50
Unibet4:246.00
William Hill4:261.00
888Sport4:246.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:381.00
10Bet4:371.25
Unibet4:361.00
William Hill4:381.00
888Sport4:361.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:4126.00
10Bet4:489.00
Unibet4:4101.00
William Hill4:4101.00
888Sport4:4101.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:5201.00
10Bet4:51.00
Unibet4:5226.00
888Sport4:5226.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:6201.00
10Bet4:61.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:7201.00
10Bet4:71.00
BookmakerCS1
10Bet4:81.00
BookmakerCS1
10Bet4:91.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:0201.00
10Bet5:01.00
Unibet5:0251.00
William Hill5:0126.00
888Sport5:0251.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:1201.00
10Bet5:11.00
Unibet5:1131.00
William Hill5:1101.00
888Sport5:1131.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:2151.00
10Bet5:298.00
Unibet5:2131.00
William Hill5:2101.00
888Sport5:2131.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:3201.00
10Bet5:31.00
Unibet5:3181.00
888Sport5:3181.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:4201.00
10Bet5:41.00
Unibet5:4301.00
888Sport5:4301.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:5201.00
10Bet5:51.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:6201.00
10Bet5:61.00
BookmakerCS1
10Bet5:71.00
BookmakerCS1
10Bet5:81.00
BookmakerCS1
10Bet5:91.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:0201.00
10Bet6:01.00
William Hill6:0151.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:1201.00
10Bet6:11.00
William Hill6:1126.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:2201.00
10Bet6:21.00
William Hill6:2151.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:3201.00
10Bet6:31.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:4201.00
10Bet6:41.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:5201.00
10Bet6:51.00
BookmakerCS1
10Bet6:61.00
BookmakerCS1
10Bet6:71.00
BookmakerCS1
10Bet6:81.00
BookmakerCS1
10Bet6:91.00
BookmakerCS1
Paddy Power7:0201.00
10Bet7:01.00
William Hill7:0151.00
BookmakerCS1
Paddy Power7:1201.00
10Bet7:11.00
William Hill7:1151.00
BookmakerCS1
Paddy Power7:2201.00
10Bet7:21.00
BookmakerCS1
Paddy Power7:3201.00
10Bet7:31.00
BookmakerCS1
Paddy Power7:4201.00
10Bet7:41.00
BookmakerCS1
10Bet7:51.00
BookmakerCS1
10Bet7:61.00
BookmakerCS1
10Bet7:71.00
BookmakerCS1
10Bet7:81.00
BookmakerCS1
10Bet7:91.00
BookmakerCS1
Paddy Power8:0201.00
10Bet8:01.00
William Hill8:0151.00
BookmakerCS1
Paddy Power8:1201.00
10Bet8:11.00
BookmakerCS1
Paddy Power8:2201.00
10Bet8:21.00
BookmakerCS1
Paddy Power8:3201.00
10Bet8:31.00
BookmakerCS1
10Bet8:41.00
BookmakerCS1
10Bet8:51.00
BookmakerCS1
10Bet8:61.00
BookmakerCS1
10Bet8:71.00
BookmakerCS1
10Bet8:81.00
BookmakerCS1
10Bet8:91.00
BookmakerCS1
Paddy Power9:0201.00
10Bet9:01.00
William Hill9:0151.00
BookmakerCS1
Paddy Power9:1201.00
10Bet9:11.00
BookmakerCS1
Paddy Power9:2201.00
10Bet9:21.00
BookmakerCS1
10Bet9:31.00
BookmakerCS1
10Bet9:41.00
BookmakerCS1
10Bet9:51.00
BookmakerCS1
10Bet9:61.00
BookmakerCS1
10Bet9:71.00
BookmakerCS1
10Bet9:81.00
BookmakerCS1
10Bet9:91.00
BookmakerCS1
Paddy Power10:0201.00
William Hill10:0151.00
BookmakerCS1
Paddy Power10:1201.00
BookmakerCS1
Paddy Power11:0201.00
BookmakerCS1
888Sport0:04.10
BookmakerCS1
888Sport0:14.35
BookmakerCS1
888Sport0:28.50
BookmakerCS1
888Sport0:323.00
BookmakerCS1
888Sport0:481.00
BookmakerCS1
888Sport1:06.00
BookmakerCS1
888Sport1:16.50
BookmakerCS1
888Sport1:213.00
BookmakerCS1
888Sport1:335.00
BookmakerCS1
888Sport1:4121.00
BookmakerCS1
888Sport2:016.00
BookmakerCS1
888Sport2:118.00
BookmakerCS1
888Sport2:234.00
BookmakerCS1
888Sport2:391.00
BookmakerCS1
888Sport3:061.00
BookmakerCS1
888Sport3:167.00
BookmakerCS1
888Sport3:2121.00
BookmakerCS1
888Sport4:0276.00
BookmakerCS1
888Sport4:1301.00
BookmakerCS1
888Sport0:05.80
BookmakerCS1
888Sport0:15.10
BookmakerCS1
888Sport0:28.50
BookmakerCS1
888Sport0:319.00
BookmakerCS1
888Sport0:451.00
BookmakerCS1
888Sport0:5161.00
BookmakerCS1
888Sport1:07.00
BookmakerCS1
888Sport1:16.25
BookmakerCS1
888Sport1:210.00
BookmakerCS1
888Sport1:323.00
BookmakerCS1
888Sport1:461.00
BookmakerCS1
888Sport1:5201.00
BookmakerCS1
888Sport2:016.00
BookmakerCS1
888Sport2:114.00
BookmakerCS1
888Sport2:221.00
BookmakerCS1
888Sport2:346.00
BookmakerCS1
888Sport2:4126.00
BookmakerCS1
888Sport3:046.00
BookmakerCS1
888Sport3:141.00
BookmakerCS1
888Sport3:261.00
BookmakerCS1
888Sport3:3131.00
BookmakerCS1
888Sport4:0161.00
BookmakerCS1
888Sport4:1141.00
BookmakerCS1
888Sport4:2226.00