European Championship: EURO Qualification Grp. B - 2019/2020

Italy60Georgia

Finished

1
X
2
background of football game timelineHomeGuestGoal10''
goalElena Linari
Goal25''
goalAlia Guagni
Goal27''
goalCristiana Girelli
Goal32''
goalDaniela Sabatino
Goal45''
goalDaniela Sabatino
Goal52''
goalMartina Rosucci

TV Channels:

Official Streams:

Summary
goalElena Linari
10'
goalAlia Guagni
25'
goalCristiana Girelli
27'
goalDaniela Sabatino
32'
goalDaniela Sabatino
45'
Second half
goalMartina Rosucci
52'
52'

G O O O A A L - Martina Rosucci scores in the penalty shoot-out.

45'

G O O O A A L - Daniela Sabatino scores in the penalty shoot-out.

32'

G O O O A A L - Daniela Sabatino scores in the penalty shoot-out.

27'

G O O O A A L - Cristiana Girelli scores in the penalty shoot-out.

25'

G O O O A A L - Alia Guagni scores in the penalty shoot-out.

10'

G O O O A A L - Elena Linari scores in the penalty shoot-out.

#TeamMPWDLGPtsForm
1
6
6
0
0
19:2
18
 • ?
 • Italy - Israel
  10/04/2020 15:30
 • W
 • 5 : 0(Italy - Malta)
  12/11/2019 13:15
 • W
 • 6 : 0(Italy - Georgia)
  08/11/2019 16:30
 • W
 • 2 : 0(Italy - Bosnia and Herzegovina)
  08/10/2019 15:30
 • W
 • 0 : 2(Malta - Italy)
  04/10/2019 15:30
 • W
 • 0 : 1(Georgia - Italy)
  03/09/2019 12:15
2
5
5
0
0
29:0
15
 • ?
 • Bosnia and Herzegovina - Denmark
  09/04/2020 14:00
 • W
 • 14 : 0(Denmark - Georgia)
  12/11/2019 17:00
 • W
 • 0 : 2(Georgia - Denmark)
  08/10/2019 16:00
 • W
 • 2 : 0(Denmark - Bosnia and Herzegovina)
  04/10/2019 15:00
 • W
 • 0 : 3(Israel - Denmark)
  03/09/2019 16:00
 • W
 • 8 : 0(Denmark - Malta)
  29/08/2019 16:00
3
7
5
0
2
16:8
15
 • ?
 • Bosnia and Herzegovina - Denmark
  09/04/2020 14:00
 • W
 • 2 : 3(Malta - Bosnia and Herzegovina)
  10/03/2020 17:30
 • W
 • 1 : 0(Bosnia and Herzegovina - Israel)
  05/03/2020 13:30
 • W
 • 1 : 3(Israel - Bosnia and Herzegovina)
  12/11/2019 16:00
 • L
 • 2 : 0(Italy - Bosnia and Herzegovina)
  08/10/2019 15:30
 • L
 • 2 : 0(Denmark - Bosnia and Herzegovina)
  04/10/2019 15:00
4
6
1
1
4
8:11
4
 • ?
 • Italy - Israel
  10/04/2020 15:30
 • W
 • 4 : 0(Israel - Georgia)
  10/03/2020 17:00
 • L
 • 1 : 0(Bosnia and Herzegovina - Israel)
  05/03/2020 13:30
 • L
 • 1 : 3(Israel - Bosnia and Herzegovina)
  12/11/2019 16:00
 • D
 • 1 : 1(Malta - Israel)
  07/11/2019 16:00
 • L
 • 0 : 3(Israel - Denmark)
  03/09/2019 16:00
5
7
1
1
5
5:22
4
 • ?
 • Malta - Denmark
  14/04/2020 16:30
 • L
 • 2 : 3(Malta - Bosnia and Herzegovina)
  10/03/2020 17:30
 • W
 • 2 : 1(Malta - Georgia)
  05/03/2020 17:30
 • L
 • 5 : 0(Italy - Malta)
  12/11/2019 13:15
 • D
 • 1 : 1(Malta - Israel)
  07/11/2019 16:00
 • L
 • 0 : 2(Malta - Italy)
  04/10/2019 15:30
6
7
0
0
7
2:36
0
 • ?
 • Georgia - Israel
  14/04/2020 13:00
 • L
 • 4 : 0(Israel - Georgia)
  10/03/2020 17:00
 • L
 • 2 : 1(Malta - Georgia)
  05/03/2020 17:30
 • L
 • 14 : 0(Denmark - Georgia)
  12/11/2019 17:00
 • L
 • 6 : 0(Italy - Georgia)
  08/11/2019 16:30
 • L
 • 0 : 2(Georgia - Denmark)
  08/10/2019 16:00
#TeamMPWDLGPtsForm
1
3
3
0
0
13:0
9
 • ?
 • Italy - Israel
  10/04/2020 15:30
 • W
 • 5 : 0(Italy - Malta)
  12/11/2019 13:15
 • W
 • 6 : 0(Italy - Georgia)
  08/11/2019 16:30
 • W
 • 2 : 0(Italy - Bosnia and Herzegovina)
  08/10/2019 15:30
2
3
3
0
0
24:0
9
 • ?
 • Denmark - Israel
  04/06/2020 16:00
 • W
 • 14 : 0(Denmark - Georgia)
  12/11/2019 17:00
 • W
 • 2 : 0(Denmark - Bosnia and Herzegovina)
  04/10/2019 15:00
 • W
 • 8 : 0(Denmark - Malta)
  29/08/2019 16:00
3
3
3
0
0
10:1
9
 • ?
 • Bosnia and Herzegovina - Denmark
  09/04/2020 14:00
 • W
 • 1 : 0(Bosnia and Herzegovina - Israel)
  05/03/2020 13:30
 • W
 • 2 : 0(Bosnia and Herzegovina - Malta)
  03/09/2019 15:00
 • W
 • 7 : 1(Bosnia and Herzegovina - Georgia)
  30/08/2019 15:00
4
4
1
0
3
7:9
3
 • ?
 • Israel - Malta
  22/09/2020 13:00
 • W
 • 4 : 0(Israel - Georgia)
  10/03/2020 17:00
 • L
 • 1 : 3(Israel - Bosnia and Herzegovina)
  12/11/2019 16:00
 • L
 • 0 : 3(Israel - Denmark)
  03/09/2019 16:00
 • L
 • 2 : 3(Israel - Italy)
  29/08/2019 15:30
5
4
1
1
2
5:7
4
 • ?
 • Malta - Denmark
  14/04/2020 16:30
 • L
 • 2 : 3(Malta - Bosnia and Herzegovina)
  10/03/2020 17:30
 • W
 • 2 : 1(Malta - Georgia)
  05/03/2020 17:30
 • D
 • 1 : 1(Malta - Israel)
  07/11/2019 16:00
 • L
 • 0 : 2(Malta - Italy)
  04/10/2019 15:30
6
2
0
0
2
0:3
0
 • ?
 • Georgia - Israel
  14/04/2020 13:00
 • L
 • 0 : 2(Georgia - Denmark)
  08/10/2019 16:00
 • L
 • 0 : 1(Georgia - Italy)
  03/09/2019 12:15
#TeamMPWDLGPtsForm
1
3
3
0
0
6:2
9
 • ?
 • Bosnia and Herzegovina - Italy
  14/04/2020 14:00
 • W
 • 0 : 2(Malta - Italy)
  04/10/2019 15:30
 • W
 • 0 : 1(Georgia - Italy)
  03/09/2019 12:15
 • W
 • 2 : 3(Israel - Italy)
  29/08/2019 15:30
2
2
2
0
0
5:0
6
 • ?
 • Bosnia and Herzegovina - Denmark
  09/04/2020 14:00
 • W
 • 0 : 2(Georgia - Denmark)
  08/10/2019 16:00
 • W
 • 0 : 3(Israel - Denmark)
  03/09/2019 16:00
3
4
2
0
2
6:7
6
 • ?
 • Georgia - Bosnia and Herzegovina
  22/09/2020 13:00
 • W
 • 2 : 3(Malta - Bosnia and Herzegovina)
  10/03/2020 17:30
 • W
 • 1 : 3(Israel - Bosnia and Herzegovina)
  12/11/2019 16:00
 • L
 • 2 : 0(Italy - Bosnia and Herzegovina)
  08/10/2019 15:30
 • L
 • 2 : 0(Denmark - Bosnia and Herzegovina)
  04/10/2019 15:00
4
2
0
1
1
1:2
1
 • ?
 • Italy - Israel
  10/04/2020 15:30
 • L
 • 1 : 0(Bosnia and Herzegovina - Israel)
  05/03/2020 13:30
 • D
 • 1 : 1(Malta - Israel)
  07/11/2019 16:00
5
3
0
0
3
0:15
0
 • ?
 • Georgia - Malta
  03/06/2020 13:00
 • L
 • 5 : 0(Italy - Malta)
  12/11/2019 13:15
 • L
 • 2 : 0(Bosnia and Herzegovina - Malta)
  03/09/2019 15:00
 • L
 • 8 : 0(Denmark - Malta)
  29/08/2019 16:00
6
5
0
0
5
2:33
0
 • L
 • 4 : 0(Israel - Georgia)
  10/03/2020 17:00
 • L
 • 2 : 1(Malta - Georgia)
  05/03/2020 17:30
 • L
 • 14 : 0(Denmark - Georgia)
  12/11/2019 17:00
 • L
 • 6 : 0(Italy - Georgia)
  08/11/2019 16:30
 • L
 • 7 : 1(Bosnia and Herzegovina - Georgia)
  30/08/2019 15:00