European Championship: EURO Qualification Grp. B - 2019/2020

Italy60Georgia

Finished

1
X
2
background of football game timelineHomeGuestGoal10''
goalElena Linari
Goal25''
goalAlia Guagni
Goal27''
goalCristiana Girelli
Goal32''
goalDaniela Sabatino
Goal45''
goalDaniela Sabatino
Goal52''
goalMartina Rosucci

TV Channels:

Official Streams:

Summary
goalElena Linari
10'
goalAlia Guagni
25'
goalCristiana Girelli
27'
goalDaniela Sabatino
32'
goalDaniela Sabatino
45'
Second half
goalMartina Rosucci
52'
52'

G O O O A A L - Martina Rosucci scores in the penalty shoot-out.

45'

G O O O A A L - Daniela Sabatino scores in the penalty shoot-out.

32'

G O O O A A L - Daniela Sabatino scores in the penalty shoot-out.

27'

G O O O A A L - Cristiana Girelli scores in the penalty shoot-out.

25'

G O O O A A L - Alia Guagni scores in the penalty shoot-out.

10'

G O O O A A L - Elena Linari scores in the penalty shoot-out.

#TeamMPWDLGPtsForm
1
5
5
0
0
14:2
15
 • ?
 • Italy - Malta
  12/11/2019 13:15
 • W
 • 6 : 0(Italy - Georgia)
  08/11/2019 16:30
 • W
 • 2 : 0(Italy - Bosnia and Herzegovina)
  08/10/2019 15:30
 • W
 • 0 : 2(Malta - Italy)
  04/10/2019 15:30
 • W
 • 0 : 1(Georgia - Italy)
  03/09/2019 12:15
 • W
 • 2 : 3(Israel - Italy)
  29/08/2019 15:30
2
4
4
0
0
15:0
12
 • ?
 • Denmark - Georgia
  12/11/2019 17:00
 • W
 • 0 : 2(Georgia - Denmark)
  08/10/2019 16:00
 • W
 • 2 : 0(Denmark - Bosnia and Herzegovina)
  04/10/2019 15:00
 • W
 • 0 : 3(Israel - Denmark)
  03/09/2019 16:00
 • W
 • 8 : 0(Denmark - Malta)
  29/08/2019 16:00
3
4
2
0
2
9:5
6
 • ?
 • Israel - Bosnia and Herzegovina
  12/11/2019 16:00
 • L
 • 2 : 0(Italy - Bosnia and Herzegovina)
  08/10/2019 15:30
 • L
 • 2 : 0(Denmark - Bosnia and Herzegovina)
  04/10/2019 15:00
 • W
 • 2 : 0(Bosnia and Herzegovina - Malta)
  03/09/2019 15:00
 • W
 • 7 : 1(Bosnia and Herzegovina - Georgia)
  30/08/2019 15:00
4
3
0
1
2
3:7
1
 • ?
 • Israel - Bosnia and Herzegovina
  12/11/2019 16:00
 • D
 • 1 : 1(Malta - Israel)
  07/11/2019 16:00
 • L
 • 0 : 3(Israel - Denmark)
  03/09/2019 16:00
 • L
 • 2 : 3(Israel - Italy)
  29/08/2019 15:30
5
4
0
1
3
1:13
1
 • ?
 • Italy - Malta
  12/11/2019 13:15
 • D
 • 1 : 1(Malta - Israel)
  07/11/2019 16:00
 • L
 • 0 : 2(Malta - Italy)
  04/10/2019 15:30
 • L
 • 2 : 0(Bosnia and Herzegovina - Malta)
  03/09/2019 15:00
 • L
 • 8 : 0(Denmark - Malta)
  29/08/2019 16:00
6
4
0
0
4
1:16
0
 • ?
 • Denmark - Georgia
  12/11/2019 17:00
 • L
 • 6 : 0(Italy - Georgia)
  08/11/2019 16:30
 • L
 • 0 : 2(Georgia - Denmark)
  08/10/2019 16:00
 • L
 • 0 : 1(Georgia - Italy)
  03/09/2019 12:15
 • L
 • 7 : 1(Bosnia and Herzegovina - Georgia)
  30/08/2019 15:00
#TeamMPWDLGPtsForm
1
2
2
0
0
8:0
6
 • ?
 • Italy - Malta
  12/11/2019 13:15
 • W
 • 6 : 0(Italy - Georgia)
  08/11/2019 16:30
 • W
 • 2 : 0(Italy - Bosnia and Herzegovina)
  08/10/2019 15:30
2
2
2
0
0
10:0
6
 • ?
 • Denmark - Georgia
  12/11/2019 17:00
 • W
 • 2 : 0(Denmark - Bosnia and Herzegovina)
  04/10/2019 15:00
 • W
 • 8 : 0(Denmark - Malta)
  29/08/2019 16:00
3
2
2
0
0
9:1
6
 • ?
 • Bosnia and Herzegovina - Israel
  05/03/2020 14:00
 • W
 • 2 : 0(Bosnia and Herzegovina - Malta)
  03/09/2019 15:00
 • W
 • 7 : 1(Bosnia and Herzegovina - Georgia)
  30/08/2019 15:00
4
2
0
0
2
2:6
0
 • ?
 • Israel - Bosnia and Herzegovina
  12/11/2019 16:00
 • L
 • 0 : 3(Israel - Denmark)
  03/09/2019 16:00
 • L
 • 2 : 3(Israel - Italy)
  29/08/2019 15:30
5
2
0
1
1
1:3
1
 • ?
 • Malta - Georgia
  05/03/2020 14:00
 • D
 • 1 : 1(Malta - Israel)
  07/11/2019 16:00
 • L
 • 0 : 2(Malta - Italy)
  04/10/2019 15:30
6
2
0
0
2
0:3
0
 • ?
 • Georgia - Israel
  14/04/2020 13:00
 • L
 • 0 : 2(Georgia - Denmark)
  08/10/2019 16:00
 • L
 • 0 : 1(Georgia - Italy)
  03/09/2019 12:15
#TeamMPWDLGPtsForm
1
3
3
0
0
6:2
9
 • ?
 • Bosnia and Herzegovina - Italy
  14/04/2020 13:00
 • W
 • 0 : 2(Malta - Italy)
  04/10/2019 15:30
 • W
 • 0 : 1(Georgia - Italy)
  03/09/2019 12:15
 • W
 • 2 : 3(Israel - Italy)
  29/08/2019 15:30
2
2
2
0
0
5:0
6
 • ?
 • Bosnia and Herzegovina - Denmark
  09/04/2020 13:00
 • W
 • 0 : 2(Georgia - Denmark)
  08/10/2019 16:00
 • W
 • 0 : 3(Israel - Denmark)
  03/09/2019 16:00
3
2
0
0
2
0:4
0
 • ?
 • Israel - Bosnia and Herzegovina
  12/11/2019 16:00
 • L
 • 2 : 0(Italy - Bosnia and Herzegovina)
  08/10/2019 15:30
 • L
 • 2 : 0(Denmark - Bosnia and Herzegovina)
  04/10/2019 15:00
4
1
0
1
0
1:1
1
 • ?
 • Bosnia and Herzegovina - Israel
  05/03/2020 14:00
 • D
 • 1 : 1(Malta - Israel)
  07/11/2019 16:00
5
2
0
0
2
0:10
0
 • ?
 • Italy - Malta
  12/11/2019 13:15
 • L
 • 2 : 0(Bosnia and Herzegovina - Malta)
  03/09/2019 15:00
 • L
 • 8 : 0(Denmark - Malta)
  29/08/2019 16:00
6
2
0
0
2
1:13
0
 • ?
 • Denmark - Georgia
  12/11/2019 17:00
 • L
 • 6 : 0(Italy - Georgia)
  08/11/2019 16:30
 • L
 • 7 : 1(Bosnia and Herzegovina - Georgia)
  30/08/2019 15:00