Extraliga

Status: Finished P1 P2 P3 ET Score
Presov Presov
- - - - 2
Poprad Poprad
- - - - 3

Finished

1
X
2