Erovnuli Liga 2: Pirveli Liga - 2019

Samtredia21FC Shevardeni 1906

Finished

1
X
2
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power0.501.058.00
10Bet0.501.007.20
Unibet0.501.068.50
888Sport0.501.068.50
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power1.501.333.00
Unibet1.501.323.10
888Sport1.501.323.10
BookmakerTotalOverUnder
10Bet2.001.631.90
BookmakerTotalOverUnder
Unibet2.502.121.65
SportingBet2.502.101.65
BWin2.502.101.65
888Sport2.502.121.65
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power3.503.751.22
Unibet3.503.951.22
888Sport3.503.951.22
BookmakerTotalOverUnder
Unibet4.508.501.07
888Sport4.508.501.07
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power0.501.442.63
William Hill0.501.502.50
BookmakerTotalOverUnder
10Bet0.751.571.99
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power1.503.201.30
William Hill1.503.401.30
BookmakerTotalOverUnder
William Hill2.508.001.06
BookmakerTotalOverUnder
Paddy Power3.5021.001.00
William Hill3.5017.001.01
BookmakerTotalOverUnder
William Hill0.501.303.40
BookmakerTotalOverUnder
William Hill1.502.381.53
BookmakerTotalOverUnder
William Hill2.505.001.14
BookmakerTotalOverUnder
William Hill3.5012.001.02
BookmakerHandicap12
William Hill-0.251.731.88
BookmakerCS1
Betfair Exchange0:01.19
Unibet0:08.50
William Hill0:08.00
888Sport0:08.50
BookmakerCS1
Betfair Exchange0:12.90
Unibet0:19.00
William Hill0:18.50
888Sport0:19.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:213.00
Betfair Exchange0:22.86
Unibet0:215.00
William Hill0:217.00
888Sport0:215.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:331.00
Betfair Exchange0:32.98
Unibet0:334.00
William Hill0:341.00
888Sport0:334.00
BookmakerCS1
Unibet0:491.00
William Hill0:491.00
888Sport0:491.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:5201.00
10Bet0:51.00
William Hill0:5126.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:6201.00
10Bet0:61.00
William Hill0:6151.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:7201.00
10Bet0:71.00
William Hill0:7151.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:8201.00
10Bet0:81.00
William Hill0:8151.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:9201.00
10Bet0:91.00
William Hill0:9151.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:10201.00
BookmakerCS1
Paddy Power0:11201.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:06.00
Betfair Exchange1:02.82
Unibet1:07.00
William Hill1:06.50
888Sport1:07.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:15.00
Betfair Exchange1:13.60
Unibet1:16.00
William Hill1:15.80
888Sport1:16.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:29.50
Betfair Exchange1:23.20
Unibet1:210.50
William Hill1:212.00
888Sport1:210.50
BookmakerCS1
Paddy Power1:323.00
Betfair Exchange1:35.40
Unibet1:325.00
William Hill1:329.00
888Sport1:325.00
BookmakerCS1
Unibet1:471.00
William Hill1:481.00
888Sport1:471.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:5201.00
Ladbrokes1:5201.00
Coral1:5201.00
10Bet1:51.00
Unibet1:5226.00
William Hill1:5126.00
888Sport1:5226.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:6201.00
10Bet1:61.00
William Hill1:6151.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:7201.00
10Bet1:71.00
William Hill1:7151.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:8201.00
10Bet1:81.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:9201.00
10Bet1:91.00
BookmakerCS1
Paddy Power1:10201.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:08.50
Betfair Exchange2:03.30
Unibet2:010.00
William Hill2:09.00
888Sport2:010.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:17.50
Betfair Exchange2:13.95
Coral2:18.50
Unibet2:19.00
William Hill2:19.00
888Sport2:19.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:211.00
Ladbrokes2:215.00
Betfair Exchange2:24.80
Unibet2:213.00
William Hill2:215.00
888Sport2:213.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:334.00
Betfair Exchange2:318.00
Unibet2:331.00
William Hill2:341.00
888Sport2:331.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:4101.00
Unibet2:491.00
William Hill2:491.00
888Sport2:491.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:5201.00
10Bet2:51.00
William Hill2:5126.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:6201.00
10Bet2:61.00
William Hill2:6151.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:7201.00
10Bet2:71.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:8201.00
10Bet2:81.00
BookmakerCS1
Paddy Power2:9201.00
10Bet2:91.00
BookmakerCS1
Betfair Exchange3:03.05
Unibet3:020.00
William Hill3:019.00
888Sport3:020.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:115.00
Betfair Exchange3:16.00
Unibet3:118.00
William Hill3:119.00
888Sport3:118.00
BookmakerCS1
Betfair Exchange3:28.60
Unibet3:226.00
William Hill3:234.00
888Sport3:226.00
BookmakerCS1
Betfair Exchange3:39.00
Unibet3:356.00
William Hill3:361.00
888Sport3:356.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:4201.00
10Bet3:41.00
Unibet3:4161.00
William Hill3:4101.00
888Sport3:4161.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:5201.00
10Bet3:51.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:6201.00
10Bet3:61.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:7201.00
10Bet3:71.00
BookmakerCS1
Paddy Power3:8201.00
10Bet3:81.00
BookmakerCS1
10Bet3:91.00
BookmakerCS1
Unibet4:051.00
William Hill4:041.00
888Sport4:051.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:141.00
Unibet4:146.00
William Hill4:141.00
888Sport4:146.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:281.00
Unibet4:267.00
William Hill4:266.00
888Sport4:267.00
BookmakerCS1
Ladbrokes4:3151.00
Unibet4:3141.00
William Hill4:3101.00
888Sport4:3141.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:4201.00
10Bet4:41.00
William Hill4:4126.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:5201.00
10Bet4:51.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:6201.00
10Bet4:61.00
BookmakerCS1
Paddy Power4:7201.00
10Bet4:71.00
BookmakerCS1
10Bet4:81.00
BookmakerCS1
10Bet4:91.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:0176.00
Unibet5:0141.00
William Hill5:091.00
888Sport5:0141.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:1151.00
Coral5:1126.00
Unibet5:1126.00
William Hill5:191.00
888Sport5:1126.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:2201.00
Ladbrokes5:2201.00
Coral5:2201.00
Unibet5:2201.00
William Hill5:2101.00
888Sport5:2201.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:3201.00
10Bet5:31.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:4201.00
10Bet5:41.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:5201.00
10Bet5:51.00
BookmakerCS1
Paddy Power5:6201.00
10Bet5:61.00
BookmakerCS1
10Bet5:71.00
BookmakerCS1
10Bet5:81.00
BookmakerCS1
10Bet5:91.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:0201.00
10Bet6:01.00
William Hill6:0126.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:1201.00
10Bet6:11.00
William Hill6:1126.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:2201.00
10Bet6:21.00
William Hill6:2126.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:3201.00
10Bet6:31.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:4201.00
10Bet6:41.00
BookmakerCS1
Paddy Power6:5201.00
10Bet6:51.00
BookmakerCS1
10Bet6:61.00
BookmakerCS1
10Bet6:71.00
BookmakerCS1
10Bet6:81.00
BookmakerCS1
10Bet6:91.00
BookmakerCS1
Paddy Power7:0201.00
10Bet7:01.00
William Hill7:0151.00
BookmakerCS1
Paddy Power7:1201.00
10Bet7:11.00
William Hill7:1151.00
BookmakerCS1
Paddy Power7:2201.00
10Bet7:21.00
BookmakerCS1
Paddy Power7:3201.00
10Bet7:31.00
BookmakerCS1
Paddy Power7:4201.00
10Bet7:41.00
BookmakerCS1
10Bet7:51.00
BookmakerCS1
10Bet7:61.00
BookmakerCS1
10Bet7:71.00
BookmakerCS1
10Bet7:81.00
BookmakerCS1
10Bet7:91.00
BookmakerCS1
Paddy Power8:0201.00
10Bet8:01.00
William Hill8:0151.00
BookmakerCS1
Paddy Power8:1201.00
10Bet8:11.00
BookmakerCS1
Paddy Power8:2201.00
10Bet8:21.00
BookmakerCS1
Paddy Power8:3201.00
10Bet8:31.00
BookmakerCS1
10Bet8:41.00
BookmakerCS1
10Bet8:51.00
BookmakerCS1
10Bet8:61.00
BookmakerCS1
10Bet8:71.00
BookmakerCS1
10Bet8:81.00
BookmakerCS1
10Bet8:91.00
BookmakerCS1
Paddy Power9:0201.00
10Bet9:01.00
William Hill9:0151.00
BookmakerCS1
Paddy Power9:1201.00
10Bet9:11.00
BookmakerCS1
Paddy Power9:2201.00
10Bet9:21.00
BookmakerCS1
10Bet9:31.00
BookmakerCS1
10Bet9:41.00
BookmakerCS1
10Bet9:51.00
BookmakerCS1
10Bet9:61.00
BookmakerCS1
10Bet9:71.00
BookmakerCS1
10Bet9:81.00
BookmakerCS1
10Bet9:91.00
BookmakerCS1
Paddy Power10:0201.00
William Hill10:0151.00
BookmakerCS1
Paddy Power10:1201.00
BookmakerCS1
Paddy Power11:0201.00
BookmakerCS1
Ladbrokes1:234.00
BookmakerCS1
10Bet2:31.00
BookmakerCS1
Ladbrokes3:2201.00
Coral3:2201.00
10Bet3:21.00
BookmakerCS1
10Bet3:31.00
BookmakerCS1
Ladbrokes4:0201.00
Coral4:0201.00